Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model, lisanslama vb.) ile ilgili eğitimler düzenlemek. Üniversitemizde geliştirilen buluşlara/hizmet buluşlarına ilişkin, tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi) ile ilgili tescil süreçlerini yönetmek.