Proje Geliştirme ve Yönetimi

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje tekliflerini duyurmak, proje yazma konusunda bilgilendirme yapmak, proje yazma eğitimleri ve proje pazarları düzenlemek. Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında üniversite-sanayi işbirliği için proje geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermek.