Duyurular

19.12.2022

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler y

19.12.2022

T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara katılara

15.09.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan “1001-Bili

07.09.2022

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2022-2 Çağrısı kapsamında güncel Kuruluş Bazlı Ön Ka

05.09.2022

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) pro

29.08.2022

2022 yılı 1. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemede

24.08.2022

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Sciences – ANAS) arasında 13 Kasım 2013 tarihinde imzalanan İşb

11.08.2022

TÜBİTAK ile Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasın

11.08.2022

2515 COST Destek Programı ve 2519 COST Çalışma Grubu Destek Programı destek üst limitleri güncellendi. Bu doğrultuda söz konusu programlard

11.08.2022

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim &u

08.08.2022

Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. &Ou

08.08.2022

Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. &Ou

08.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürüt&uum

03.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürüt

03.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen “1001-Bilimsel ve