Duyurular

05.07.2021

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi

28.06.2021

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde o

25.06.2021

2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan

25.06.2021

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan &oum

16.06.2021

2544- TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile ikili işbirliği kapsamında ortak projeler desteklenecektir. Ortak proje

03.06.2021

"2566-Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İşbirliği Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafında

28.05.2021

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına özel &ldq

27.05.2021

Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr

27.05.2021

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğre

26.05.2021

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan “Seçici Laze

20.05.2021

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan FOSC (Food Systems and Climate) ve SUSFOOD2 (Sustainable Food produ

18.05.2021

Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sa

11.05.2021

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, Japonya, Türk

11.05.2021

COVID-19 salgınına ilişkin tedbirler kapsamında 26/04/2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan tam kapanma kararı nedeniyle

05.05.2021

BİDEB 2218 Programı kapsamında araştırmacılara aylık 6.000 TL(tam) ve 1.600 TL(kısmi) burs verilmektedir. Araştırmalarını yürütm