2022 Yılı 1. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkan Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

2022 yılı 1. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projeler değerlendirilmiş, 151 projeden 110’unun desteklenmesine karar verilmiştir (%72,8).

1001 programı kapsamında 2022 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı %16,5 iken bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projelerle birlikte destek oranı %22,5’e yükselmiştir.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

 

29.08.2022