ETÜ Laboratuvarlarında Geliştirilen Proje Patent Almaya Hak Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünde başvurusu yapılan “SDS-Page Çalışmalarında Protein Yüklemede Kullanılan 10x Yoğunluklu Yükleme Tamponu” başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak patent almaya hak kazandı.

ETÜ Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş’ın yürütücülüğünü yaptığı ve Doç. Dr. Serkan Örtücü, ile Dr. Öğretim Üyesi Elanur Aydın Karataş’ın araştırmacı olarak yer aldığı “SDS-Page Çalışmalarında Protein Yüklemede Kullanılan 10x Yoğunluklu Yükleme Tamponu” isimli buluş, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü başta olmak üzere Western Blot, SDS-PAGE çalışmaları yapan Fen, Ziraat, Veterinerlik, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin birçok bölümünde yürütülen Ar Ge çalışmalarında protein yükleme işlemlerinde tampon olarak kullanılıyor.

Günümüzde artan çevre bilinci ve güvenlik anlayışı ile birlikte moleküler biyoloji tekniklerinde toksik ve doğada parçalanması uzun süren kimyasalların yerine daha az toksik olan ve yanıcı olmayan kimyasallar kullanılmaya başlandığına dikkat çekerek geliştirilen projeye ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş, ”Mevcut yükleme tamponları Laemmli yükleme tamponları olarak adlandırılmakta olup; 2x, 4x, 5x ve 6x konsantrasyonda ticari olarak satışları gerçekleştirilmektedir. Bu yükleme tamponları örneklerle sırasıyla 1:1, 1:3, 1:4 ve 1:5 oranında karıştırılarak temelde yoğunluk artırıcı olarak kullanılmaktadırlar. Analiz edilen proteinin ifadesi az ise veya kullanılan protein örneğinin konsantrasyonu düşük ise bu tampon çözeltilerin kullanılması yapılan çalışmanın başarı şansını düşürmektedir. Bahsi geçen eksikliklerin giderilmesi ancak daha yoğun bir yükleme tamponunun kullanılması ile mümkün olmaktadır. Protein örneği ile 1:9 oranında karıştırılarak kullanılan geliştirmiş olduğumuz 10x konsantrasyondaki yükleme tamponumuz her bir kuyuya daha fazla örneğin yüklenmesine imkân tanımaktadır. Bu durum piyasada mevcut olan 2x, 4x, 5x ve 6x yükleme tamponlarından daha fazla örnek yüklenmesini sağlayarak ifadesi az olan proteinlerin kolayca tespit edilmesi, düşük konsantrasyonu olan protein örneklerin başarılı bir şekilde incelenmesi gibi faydalar sağlamaktadır.”

“ClearBand Laemmli Sample Buffer (10X)” olarak adlandırılan buluşun ETÜ ile birlikte geliştirildiğini ve patentleştirildiğini belirten Karataş: “Ayrıca adı geçen ürün Üniversite Sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Ürünün satış ve pazarlaması için EcoTech Biyoteknoloji firması ile anlaşılmış olup; Türkiye’de birçok üniversitenin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, Almanya, Belçika, Japonya, Çin ve Güney Kore’nin de aralarında olduğu birçok ülkeye ihraç edilmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

29.03.2022