TÜBİTAK'tan Üniversitemiz Öğrencilerinin Projelerine Destek

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 1.Dönem Çağrısına Erzurum Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 5 lisans öğrencisi proje başvurusunda bulunmuştur; Üniversitemiz öğrencilerinden 4 lisans öğrencimiz TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Proje Adı

Danışman  Ad & Soyad

Fakülte/Bölüm

Öğrenci Ad & Soyad

Topraktan        Pseudomonas   Cinsi Bakterilerin İzolasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Güler Tuba BUĞDACI

Silymarin ve Karnosolun Pnt1A ve Du145 Prostat Hücre Hatları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Ömer Faruk KARATAŞ

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Meryem PAYVEREN

Fermente Gıdalardan Probiyotik Mayaların İzolasyonu ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Simay ALDAĞ

Capsella Bursa-Pastoris Bitkisinin Antikandidal Aktivitesinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yusuf DADAŞ

Akademik danışmanlık üstelenen Doç. Dr. Ömer Faruk KARATAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI ve projeleri desteklenen öğrencileri tebrik ederiz.

08.11.2021