Concenrated Solar Power (CSP) Era-Net 2021 Yılı Ek Çağrısı Açıldı

CSP ERANET COFUND projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. CSP ERANET projesi kapsamında ilki 2019 yılında cofund olarak çağrıya çıkılmıştır.

CSP Eranet projesi altında açılacak olan CSP Eranet 2021 yılı çağrısına Türkiye, Almanya, İspanya, İsviçre ve İsrail fonlama ajansları katılım göstermektedir. Başvurulacak olan projelerin konsorsiyumlarının çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 3 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın sanayi kuruluşu olması beklenmektedir.

Çağrı aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır:

  • Gelişmiş doğrusal Fresnel güneş enerjisi teknolojisi
  • Merkezi alıcı sistemli (eritilmiş tuz) parabolik oluk kolektörler
  • Silikon yakıtlı parabolik oluk kolektörleri
  • Açık hacimsel hava alıcı teknolojisi
  • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
  • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
  • Çok kuleli ışın sistemi
  • Gelişmiş termal enerji depolama

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://csp-eranet.eu/calls/additional adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çağrı takvimi ve detaylı bilgi içi tıklayınız. 

15.10.2021