Erzurum TTO'dan Ulusal/Uluslararası Fonlar ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi

Erzurum TTO koordinatörlüğünde 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı Kapsamında alınan proje desteği ile araştırmacılara ve sanayicilere yönelik olarak "Ar-Ge Projeleri İçin Ulusal/Uluslararası Fonlar ve Proje Hazırlama Teknikleri", "Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Eğitimi" konularında online ve yüz yüze eğitimler düzenlendi.
Bu kapsamda Ar-Ge Projeleri, Teşvik ve Hibe Yönetimi gibi konularda Ezgi Ülkü AYKUT, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda Mehmet Emrah ÖZKAYA ve Uluslararası Fonlar ve Proje Yazım Teknikleri konusunda Onur ÇİFTÇİ tarafından eğitimler verildi.

Etkinliğe Üniversitemizden araştırmacılar ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler katılım göstermiştir.

02.03.2021