Erzurum TTO Edebiyat Fakültesine TÜBİTAK 1003 Çağrısını Anlattı

Erzurum TTO tarafından Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerine Üniversitemiz İİBF Toplantı Salon’unda TÜBİTAK  "1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında "İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi" başlıklı çağrı başvuru koşulları kapsamında bir sunum gerçekleştirildi. Öğretim üyelerinin programdan nasıl faydalanacakları hakkında bilgiler verilen sunumun ardından soru-cevaplarla etkinlik sona erdi.

13.03.2019