İTÜ ÇEKİRDEK ZİYARETİ

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığına sunulan ve Üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan "ETÜ-KRİSTAL Girişimcilik Merkezi" ile ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek/Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nde merkezi yerinde görebilmek ve incelemelerde bulunmak üzere 08.06.2018 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyarete üniversitemiz Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Özge GENÇER ve proje bünyesinde tam süreli hizmet sözleşmesi ile görevlendirilen proje sorumlusu Elif GENÇOĞLU, proje uzmanları Burak YILMAZ ve Gürkan KALINAY katılmıştır.

Ziyaret süresince, İTÜ Çekirdek ekibinden Uluslararası Hızlandırma Programları Müdür, Selma BAHÇIVANOĞLU, Kuluçka ve Hızlandırma Programları Uzman Yardımcısı, Melis UYSAL ve Kuluçka Merkezi Takım Üyesi, Hatice ERTÜZÜN eşliğinde İTÜ Çekirdek’in tanıtımı ve İTÜ Çekirdek Partner Programı kapsamında görüşmeler soru-cevap şeklinde gerçekleştirilmiştir.

08.6.2018