Duyurular

25.01.2021

ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa'daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak

20.01.2021

"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “Deprem Araştırmaları” başlıklı ö

19.01.2021

ERA-NET NEURON Projesi JTC 2021 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Ulu

18.01.2021

Üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü

13.01.2021

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan lisans öğ

05.01.2021

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinde

05.01.2021

İslam Ülkelerindeki ve dünyadaki Start-up’ları, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek yatırım fırsatlarını pa

05.01.2021

“Kutuplar” ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001-2020 Yılı 2. Çağrısı TÜBİTAK MAM Kutu