Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİ) - 2021 YILI PROJE TEKLİFLERİ VE İLGİLİ DOKÜMANLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİ) kamu kurum ve kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak görevi doğrultusunda bölge illerimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının projelerine hibe vererek destek sağlanmaktadır.

2021 yılında Bölge'de ihtiyaç duyulan alanlarda proje teklifi alınması ve bu projeler arasından desteklenecek projelerin belirlenmesi amacıyla Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

Proje başvurularının hazırlanarak en geç 16.10.2020 tarihi saat 23.59'a kadar "Proje Yönetim Sistemi" üzerinden Üniversitemiz adına tanımlanan kullanıcı bilgileri ile yapılacaktır.  

2021 Proje Teklif Çağrılarına İlişkin İlgili Dokümanlar aşağıda belirtilmiştir: 

1- İlan metni için tıklayınız.

2- Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri ve Hayvan İçme Suyu Projeleri için tıklayınız.

3- Teklif Çağrısı Resmi Yazısı için tıklayınız.

4- Örnek Proje İçerikleri için tıklayınız.

5- Örnek Başvuru Formu için tıklayınız.

6- DAP Özet Proje Paketleri için tıklayınız.

Duyurunun kaynağına ulaşmak için adresini ziyaret edebilirsiniz.

11.09.2020